Översättning

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Översättning

Joar Y
Hej någon på supporten!
Det Helena Seierstad säger är att hon undrar om det går att se vem som har klickar på like-knappen och gillar hennes sida på Facebook. Kan man få premium gratis om man översätter?
//Joar Y
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Översättning

TheSuss
Administrator
Hej

Vi hade tyvärr bara missat denna del av supportforumet, men nu är vi på banan även här

N.nu manual - manual.n.nu

CSS och Designhjälp - webb.susscreations.se